Miquel Palomares

Miquel Palomares

La guerra jurídica contra l’enemic

El Tribunal Suprem del Regne Unit va dictaminar, per unanimitat, el passat 24 de setembre, que la decisió del primer ministre Boris Johnson de sol·licitar a la Corona l’ajornament de les sessions del...

La inviolabilitat del rei i el dret internacional

El Tribunal Constitucional, en una sentència del 17 de juliol del 2017, va anul·lar els apartats de la resolució 92/XII del Parlament de “priorització de l’agenda social i recuperació de la convivència”, en...