Publicitat
Publicitat

Una mesura prudent

Quan vas molt de pressa i no saps cap a on, el millor és aturar-te a reflexionar. En deu anys, el nombre de places hoteleres a Barcelona s’ha doblat i el d’apartaments turístics s’ha disparat. Només en els últims dos anys han aparegut vuitanta nous hotels. No és estrany que la moratòria afecti una trentena de projectes.

El turisme ha creat molts llocs de treball, però, atès que la major part els han ocupat estrangers, l’impacte sobre l’atur ha estat mínim. Per altra banda, l’impacte sobre el benestar material és dubtós, atès que el personal mal pagat costa més a la col·lectivitat que el que hi aporta. En definitiva, que una reconsideració del nostre model turístic està més que justificada.

Que ningú no pateixi perquè es perdin oportunitats, perquè l’allau turística no ha fet sinó començar. Tenim un producte de primera; el problema és que l’estem venent a preus de segona a base de pagar salaris de tercera.

Visibilitzant l'assetjament sexual