Mireia Civís

Mireia Civís

Una taula intersectorial per a l’escola

Fa molt temps que des de determinats sectors educatius reclamem una visió sistèmica i una organització en xarxa per abordar els reptes, que diem que l’escola no hi pot fer front sola, i això és així per...