image-alt

NATÀLIA MAS-GUIX

Aprenent de Bhutan

El PIB és una figura acceptada com a indicador de prosperitat, segons la suposició que un creixement més gran comporta un augment del benestar. Els corrents d’opinió que critiquen aquesta associació...