Nel Martí

Nel Martí

Les consultes populars i el fil de la democràcia

Era necessària una llei de consultes a les Illes Balears? La meva resposta convençuda és què sí. Però la llei de consultes que aprovarà dimarts que ve el Parlament és la llei que necessiten i es mereixen...

Les ILP a les Illes Balears, una eina de participació política

Article 15. Drets de participació 1. Tots els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a participar de manera individual o col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat...