Nel Martí

Nel Martí

Ràtios a l’escola de la nova normalitat

La distància entre el relat del que ha de ser l’escola del segle XXI –la nova escola– i la realitat de les polítiques educatives que s’apliquen i que ho podrien fer possible; la distància –deia- entre el...

La nova escola (i l’Escola Nova)

La crisi del covid-19 és també una crisi de l’escola? I la resposta sincera i necessària crec que ha de ser que sí. Sospitós seria que en una crisi, tant si és conjuntural com si és estructural, l’escola...

Banys sense gènere ni barreres

L’organització de l’espai no és ni innocent ni neutra, sinó l’expressió d’una determinada manera de veure el món. I açò, tant arquitectes com educadors ho tenim clar. Aquesta lògica educadora i...

(Con)vençuts o derrotats?

Volíem ser un país normal –democràticament normal–, amb les eines bàsiques per proveir la gent –que és el país– de benestar i d’oportunitats, i fer-ho des dels valors de l’equitat i la llibertat. I per açò...

Consultes populars, ara més que mai

El passat 14 de gener el BOE publicava l’acord de la Comissió Bilateral Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei de consultes populars i processos participatius de les Illes...

Marca l’hora i educaràs (docentment)

El curs escolar ja ha començat. Enguany –curs 2019-2020– s’ha incorporat un nou sistema de registre de jornada de treball per als docents dels centres escolars no universitaris, basat en el marcatge digital...

Què vol aquesta gent de Vox?

El partit d’extrema dreta Vox ha sol·licitat, per via parlamentària, poder visitar una cinquantena de centres escolars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per comprovar –diuen ells– “què passa amb la...

La policia autonòmica, en el cartipàs del Govern?

El Govern de les Illes Balears ha assumit –o almenys així s’ha explicitat en el BOIB– que una de les seves funcions durant aquesta legislatura serà la definició i creació de la policia autonòmica. Així s’ha...

Sobre la temptació LGTBI de viure dignament i orgullosament

Massa vegades el poder ha tingut la temptació de creure’s legitimat per intervenir en l’àmbit personal i, concretament, en l’àmbit afectivosexual i marcar, i fins i tot perseguir i condemnar, les identitats...

Les consultes populars i el fil de la democràcia

Era necessària una llei de consultes a les Illes Balears? La meva resposta convençuda és què sí. Però la llei de consultes que aprovarà dimarts que ve el Parlament és la llei que necessiten i es mereixen...

Les ILP a les Illes Balears, una eina de participació política

Article 15. Drets de participació 1. Tots els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a participar de manera individual o col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat...