Nouriel Roubini

Nouriel Roubini

Professor d'Economia de la universitat de Nova York

Quatre trajectòries de col·lisió per a l’economia mundial

En el clàssic joc del gallina, dos automobilistes corren directament l’un cap a l’altre, i el primer que es desvia per evitar el xoc és el perdedor. Però si cap es desvia, és probable que tots dos morin. ...

image-alt

L’Àsia, la zona zero global

El principal risc geopolític de la nostra època no és el conflicte entre Israel i l’Iran per la proliferació nuclear. Tampoc el de disturbis permanents en un arc d’inestabilitat que s’estén ara des del...