Núria Beltran

Tornar al seny i al rigor

A Escodi pensem que si arriben turistes amb poder adquisitiu i ganes de gastar, s’ha d’aprofitar. No podem deixar perdre rendes que vénen de fora quan podem fer que es gastin aquí. Trobem bé que els...