Oriol Barba

Oriol Barba

Cap a un socialisme comunitari europeu?

L’estat liberal, entès com a garant de la seguretat i la pau dins el seu territori, va evolucionar durant al segle XX per passar a assumir la corresponsabilitat en el benestar econòmic i social de la...

Aluminosi social

Utilitzar el benestar individual a curt termini com a mesura de totes les coses s’ha convertit en una màxima del nostre temps. Les múltiples versions que se’n deriven han estat objecte de rius de tinta...