Pau Chica

Pau Chica

Turisme: solució o problema?

La situació generada per la Covid-19 ha tornat a posar sobre la taula la qüestió del turisme i les segones residències a casa nostra. Al Pirineu ja vam veure com els dies previs a l’anunciat confinament...