Pere-A. Fàbregas

Fundacions encara més obertes a la societat

Aquest 1 de juliol entren en vigor dues disposicions legals que afecten directament la vida diària de les fundacions. D’una banda, la llei 19/2014 de transparència, bon govern i accés a la informació, que...