40 anys de Constitució, 40 anys de cultura

Té sentit plantejar la política des de l'àmbit de la cultura? Sí, qüestionant el sentit mateix d'aquestes dues paraules, i utilitzant-les més enllà de la qüestió cultural, pública o privada relativa a...