Pere Soria

Pere Soria

Regular l’autoconsum a Catalunya

Sense cap mena de dubte, l'autoproducció d'electricitat a partir de fonts energètiques netes i renovables, el famós autoconsum, és el sector energètic que ha aixecat més passions i que ha generat més...

La transició energètica necessita un impuls més decidit

Fa anys que es parla de les contradiccions entre la voluntat europea i mundial de fer una transició cap a un model energètic sostenible i la legislació de l’estat espanyol sobre el foment de les energies...