Pol Morillas

Pol Morillas

Factors estructurals del populisme

Agència o estructura: un dels debats clàssics en relacions internacionals, que fa referència a la capacitat dels agents (actors com individus o estats) i de l’estructura (elements sistèmics) de determinar...