Rafael Borràs

Rafael Borràs

image-alt

“Quan el savi assenyala la lluna, el neci mira el dit”

Alguns llibres els rellegesc de seguida per repassar els subratllats i les notes que la primera lectura m’ha suggerit. El cas és que, abans de submergir-me en l’anàlisi de l’Enquesta de Població Activa...

image-alt

Explotació laboral i èxit turístic

La relació entre precarietat estructural de l’ocupació assalariada i autònoma i els casos d’autèntica explotació laboral, amb el creixement del negoci turístic illenc, és un assumpte recurrent. A tall...

image-alt

Precarietat, tecnologització, la fi del treball...

A la Fundació Gadeso, coincidint amb aquestes dates estiuenques, hem publicat el primer Panorama Sociolaboral Gadeso especial d’una sèrie que durà el nom genèric de ‘Lectures sobre...’. Ens estrenam amb un...

Segona EPA 2015: On és la recuperació laboral?

En l’actual fase de la crisi en la qual, encara que sigui sense sòlids fonaments per a consolidar-se, s’aprecia una certa recuperació econòmica, correm el perill d’ignorar una realitat sociolaboral...

La Renda (no) Bàsica en el discurs de Francina Armengol

En el discurs que Francina Armengol ha fet al Parlament de les Illes Balears sol·licitant la investidura com a presidenta del Govern hi ha, a parer meu, tot un seguit de propostes ben interessants. Però...

image-alt

Herència Bauzá: Vulnerabilitat social alta

A les Illes Balears tenim un índex de vulnerabilitat alt. Aquesta és una de les conclusions de la publicació de l'Institut d'Economia, Geografia i Demografia del CSIC titulat ‘Atles de la crisi. Impactes...

Retallades a la prestació d’atur i el dret de ser idiota

Qualsevol anàlisi de la situació del mercat de treball queda coix si no s'analitza l'evolució de les prestacions que té la població aturada. En aquest sentit, cal dir que són insuficients els comentaris que...

image-alt

EPA 1r trimestre 2015: més precarietat, més pobresa

En les primeres pàgines de la novel·la 'Sicília sense morts', Guillem Frontera descriu la comunitat autònoma governada per José Antonio Bergas com un lloc on “les classes mitjanes llenegaven cap a la...

image-alt

El perill de passar d’aturat major de 45 anys a inocupable

No deixa de ser paradoxal que els mateixos que van provocar la crisi econòmica de 2007 insisteixin a perllongar la crisi social. Els mateixos assessors de, posem per cas, Lehman Brothers o de l’FMI són els...

Les noves precarietats que comença a detectar l’EPA

A les Illes Balears, la precarietat laboral entesa com a relació laboral temporal, inestable o de temporada no és un fenomen recent. El mercat laboral illenc ha tingut durant molts d'anys una considerable...

Dades d’atur: els comptes clars i la xocolata espessa

La xifra de persones en atur a les Illes Balears que es publicà dilluns és enganyosa. És cert que el nombre de persones que reuneixen tots els requisits per a ser considerades aturades (Ordre Ministerial...

image-alt

Fixos discontinus 2014: de la flexiseguretat a la precarietat?

Amb la baixada de la barrera de gairebé tots els establiments de les zones turístiques illenques, ara que els nostres “polígons industrials” han apagat el llum, es comencen a fer els comptes. Potser ens...

Illes Balears: paradís de la pobresa activa

A la UE d'abans de l'austericidi preocupava molt evitar qualsevol fenomen de "pobresa activa" (in-work poverty en anglès o pauvreté laborieuse en francès) i per això va fer fortuna aquella idea de la...

Bon agost o engreixament perillós?

L'INE acaba de fer públiques les dades provisionals de la Conjuntura Hotelera del mes d'agost de 2014. A les Illes Belessis es concentra, amb un 35,7%, el percentatge més gran del total de les pernoctacions...

Malbaratament de capital humà

Segons la definició de l’oficina d’estadística de la UE, Eurostat, la població inactiva la integren persones de més de 16 anys que ni són ocupades, ni aturades. És a dir, ni estan treballant, ni estan...

Corrupció, auditoria ciutadana i deute il·legítim

Plou sobre banyat. Al banyat ja conegut d’un insuportable grapat de casos de corrupció política i empresarial, que han marcat el tarannà de la política institucional, mediàtica i judicial d’aquesta terra en...

Precariat en una economia de ‘bolos’

Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre de 2014 eren esperades amb una indissimulada bona expectativa per part del govern espanyol i del balear. Les circumstàncies eren...

Vides precàries

S’han publicat els resultats definitius d’una de les estadístiques estructurals més importants del Regne d’Espanya, la que parla de les condicions de vida de la gent, de l’evolució de la taxa de pobresa, de...

EPA: S’agreugen les dinàmiques de desigualtat

Convé començar aquestes notes sobre l’Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de 2014 amb una breu referència als ajustos que l’INE hi acaba d’incorporar. Amb el nou cens -que és una enquesta...

Cau el mite d’una comunitat que va pel bon camí

Sense un cert canvi de model econòmic i unes balances fiscals justes i equilibrades, les Illes Balears poden instal·lar-se fàcilment en una constant baixada del PIB per càpita. Ens fa falta una certa...

L'EPA i els 'McJobs' illencs

Hi ha un nou fantasma que recorre Europa: els McJobs. En àmbits acadèmics, s'utilitza aquest terme per definir les noves precarietats de les relacions laborals postcrisi. Els mercats laborals s'estan...

14-D: democràcia amb passió per la igualtat

Aquest dissabte, dia 14 de desembre, farà 25 anys de la mítica vaga general de l'any 1988. Crec no equivocar-me si afirm que aquell dimecres es va desenvolupar la vaga general amb més impacte de les que...

Prou indiferència cap als no rics!

Cada pic hi ha més evidències microeconòmiques que deixen palès que hi ha un creixent nombre de llars illenques sense cap tipus d'ingrés i amb creixents carències materials. Basta repassar les publicacions...

Una flor que no ha fet estiu

El refranyer és molt savi. Efectivament una flor no fa estiu, i caldria dir que ni dues no fan primavera. En el mercat laboral espanyol i, especialment, en el de les Illes Balears hi ha alguna flor que...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | Següent >