Rosalina Alcalde

Rosalina Alcalde

Un any més incomplirem el compromís amb els infants?

Els efectes de la pandèmia en la salut dels infants del nostre país s’hauran d’estimar al llarg del 2021, quan disposem de dades oficials. No obstant, alguns estudis recents estimen que gairebé la meitat de...