Sally Jewell

Sally Jewell

El potencial de les solucions climàtiques naturals

Les solucions climàtiques basades en la naturalesa (també anomenades solucions climàtiques naturals) aprofiten els boscos, prats, zones humides i terres del món per reduir les emissions de gasos d'efecte...