Senén Florensa

Cap a una política més ambiciosa

Des del 2008 no es reunien els ministres d’Afers Estrangers de la Unió Europea i dels països socis mediterranis. S’havien fet reunions ministerials sectorials, però cap a nivell de ministres d’Exteriors,...