Sílvia Romero Galera

Sílvia Romero Galera

El futur del Pirineu: la salut

Fa un any llarg, exposàvem la necessitat urgent de posar la sanitat pública rural a l'agenda política. La manca de personal sanitari a Catalunya i d'un model per a l'entorn rural s'ha tornat a manifestar de...