Stéphane Dion

El canvi climàtic: fets, no paraules

Aquest any serà el més càlid de què es tingui registre. En el transcurs de l’última dècada, les emissions de gasos d’efecte hivernacle s’han accelerat, i la concentració de diòxid de carboni en l’atmosfera...