Juanma, amic i director general de Projecte Home

No sé si és fàcil o difícil escriure sobre algú que estimes i admires, que respectes i agraeixes; però ho faré. Vaig conèixer en Juanma quan ell era monitor del Club Jovent. Alhora feia feina de comercial. Poc temps després va començar a Projecte Home Balears el procés formatiu de terapeuta. Durant aquests quasi vint anys, la seva entrega, dedicació i estima han estat constants. Per això va ser director de diverses comunitats terapèutiques fins que en fa onze, arran del meu infart, va començar la seva feina com a director general.

Què ha estat, com ha estat i què ha suposat?

En primer lloc, vull dir que era una persona que encarnava els valors del Projecte, que són valors universals. Honestedat, entrega tant en la feina com en la família, molta passió en tot allò que feia, que li suposava estar en una formació contínua -va fer la carrera d’educació social, màster en drogodependències per la Complutense, cursos de màrqueting, financer, etc.-; ell tenia una persistència i constància en allò que estava convençut fins al límit. Tot això li donava una fortalesa fora del que és comú, unida a un optimisme esperançador. Sabia molt bé que tot allò que podíem fer en el Projecte era per estar al servei dels més dèbils.

Tenia les qualitats més importants d’un excel·lent gestor. Això ha suposat marcar unes línies d’actuació, revisió, avaluació, auditories i previsió en el Projecte; i en tot, recerca de la qualitat i de l’eficiència. Tant en l’aspecte metodològic i terapèutic com en els aspectes de gestió i de negoci. Si és important la transparència, és important també la seguretat de tots els implicats que els projectes es duran a terme. I ell ha fet molt perquè en aquest temps de crisi no hàgim tancat cap programa, ni hàgim fet cap ERO, sinó més aviat que hàgim obert noves possibilitats, tant de servei terapèutic com de negoci. I no parlem d’allò que ha suposat Juanma per a la nova seu.

Durant més de deu anys, no només hem treballat junts, sinó que a més sortíem quasi tots els dies a prendre un tallat. I quina netedat, henestedat i seriositat professional en totes les propostes. Ell les havia treballades profundament i les decisions sorgien, normalment, amb facilitat.

Que fàcil que era per mi anar delegant cada vegada més. Sabia que el Projecte estava en bones mans. Sé com són d’importants tots els membres de cada un dels equips, però Juanma, com a coordinador de tots ells, era una brúixola a la qual podíem acudir en qualsevol moment.

Jo sé que som com un vaixell que té ben adreçat el rumb, que marxa a bon ritme i que Juanma ha tingut molt a veure perquè això sigui possible. Ara, amb el seu record, la seva presència feta de tantes realitats en el Projecte, ens toca a tots els que quedam, amb dolor, però amb força i saviesa, i cadascú en el seu lloc, continuar fent possible que siguin moltes les persones que trobin la força i l’alegria de viure.

Juanma, gràcies. Gaudeix del bé que has anat fent al llarg de la teva vida i, des d’on siguis, cuida les teves ‘nines’ i tot el Projecte.