Tomeu Martí

Objectiu: Mallorca, el millor país del Món!

En els 35 anys de teòric autogovern de les Illes Balears, que, en realitat, no ha passat d'una autonomia vigilada i intervinguda econòmicament, gairebé no hi ha hagut cap polític o cap proposta política que...

Grup Blanquerna: tres dècades de creixement

En Climent Garau solia dir, conscient de la hipèrbole, que ell havia viscut el zero absolut del nacionalisme mallorquinista o del catalanisme a Mallorca. Ell sabia –i també ho explicava– que la zona zero...

Lliçons escoceses

He tengut l’oportunitat de viure des de la capital d’Escòcia, Edimburg, la jornada històrica del passat 18 de setembre, durant la qual els ciutadans d’aquest país del nord de les illes britàniques pogueren...

Poder triar l'estat que volem

Aquest cap de setmana se celebra a l'Arenal de Llucmajor el XXVII Seminari Blanquerna de debat i reflexió. Enguany, amb el títol de "300 anys després, la llibertat", l'eix central del debat serà el dret a...