Prevaricació educativa

La democràcia i l'estat de dret són, fonamentalment, una qüestió de formes. Això és el que la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior acaba de recordar a Bauzá, Camps i Estarellas. Nosaltres recordam que és exactament el mateix que els jutges els digueren l'any passat. És a dir, que el delicte és reiteratiu. Avisat per la primera sentència, el trio del TIL va prendre una decisió injusta amb coneixement previ de la injustícia. En llenguatge penal això té un nom: prevaricació. Però ja que som en el camp educatiu, escriurem que el TIL Party és com el mal alumne caparrut que s'entesta a contestar igual les preguntes quan el professor ja li ha dit que les respostes estaven malament. No esperem dimissions. No tenen remei.