REFORMA FISCAL

Després d'apujar l'IRPF ataca les societats dels esportistes i artistes d'elit i l'economia submergida

Hisenda busca ingressos per reduir el dèficit

L'Estat ha passat a una segona fase en el seu ànim recaptador, centrada en el control de la xarxa de societats d'esportistes i artistes d'elit. Hisenda vol incrementar el setge a l'economia submergida.

Per reduir el dèficit cal que les administracions gastin menys, però també que ingressin més. En aquesta última opció és on intervé el ministeri d'Hisenda. A la nòmina de febrer ja s'ha notat l'últim increment de l'IRPF (vegeu el quadre adjunt). Segons els càlculs oficials, l'augment de l'IRPF més el de l'IBI suposaran uns ingressos addicionals de 6.275 milions d'euros.

Aquesta quantitat és clarament insuficient per reduir el dèficit, sense tenir en compte que, a més, hi haurà una reducció de la recaptació dels ingressos per la caiguda de l'economia, xifrada entre l'1% i l'1,5% del PIB. Per això, el govern ha fet un segon pas per trobar diners d'on sigui centrat en les inspeccions a les societats que fan servir professionals, artistes i esportistes d'elit per pagar menys.

Per reblar el clau, els analistes consultats consideren que hi haurà una segona ronda d'augments d'impostos després de les eleccions andaluses del 25 de març, tot i que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va donar a entendre divendres que això no passarà.

El fiscalista Antoni Durán-Sindreu afirma: "S'hauria de fer una reforma global de la fiscalitat a Espanya que no perjudiqués les rendes del treball. Considerant la situació en què ens trobem, trobo a faltar una certa valentia per part del govern. En tot cas, crec que després de març hi haurà un augment dels impostos especials". Aquests impostos són els que graven l'alcohol, el tabac i la benzina. "Tenint en compte una responsabilitat social, s'hauria d'apujar el tabac", va afirmar Durán-Sindreu, que coincideix amb el professor de dret fiscal d'Esade Eduardo Berché a dir que on hi ha més marge per gravar és en l'increment de l'IVA. El tipus general del 18% podria incrementar-se en dos punts per igualar-se a la mitjana europea.

Els rendiments del capital

Durán-Sindreu assegura que aquest augment no penalitzaria gaire el consum, cosa que passaria si s'apugés el tipus d'IVA reduït. Eduardo Berché matisa que "el problema d'apujar l'IVA és que pot incentivar encara més el frau fiscal". El secretari general dels Tècnics d'Hisenda (Gestha), José María Mollinedo, destaca que "s'haurien de gravar més els rendiments del capital". Ho exemplifica amb sicav , les societats d'inversió, que només paguen l'1% d'impostos.

Si tornem a l'IRPF, les grans fortunes haurien de pagar més, segons Eduardo Berché. "Tindria un efecte limitat, però a escala social calmaria molt els ànims", remarca. De la mateixa manera, José María Mollinedo demana un tipus impositiu per a les grans empreses -les que facturen més de 45 milions- per passar del 30% al 35% en l'impost de societats pels beneficis de més d'un milió.