EL FINANÇAMENT DEL SECTOR IMMOBILIARI

Les entitats es curen en salut i sumen fins a un 3,5% a l'Euríbor, depenent de la vinculació del client

La banca apuja el cost de la hipoteca

Els bancs cobren en casos extrems tipus d'interès superiors al 5% per una hipoteca nova. Però si el client hi diposita la nòmina i firma altres productes, com ara assegurances, les rebaixes són generoses.

Com que ja no hi ha res fix ni inalterable, les entitats financeres negocien directament amb el client el cost de les poques hipoteques noves que formalitzen. Fa tres o quatre anys les diferències entre bancs eren poques, perquè tot anava bé. Però amb la revifalla de la crisi i el tancament del mercat interbancari cada usuari és un cas diferent i, per no haver de dir que no, les entitats poden arribar a demanar l'Euríbor (va tancar divendres a l'1,89%) més un percentatge que pot anar del 2,75% al 3,5%. Això vol dir un tipus final superior al 5% en l'últim cas extrem.

El que afegien els bancs era del 0,5% el 2007, i el gener del 2010, fa només 12 mesos, el que cobraven els bancs ja havia augmentat fins a l'1,37%, cosa que significa que la variació interanual de l'últim exercici ha crescut en més de dos punts percentuals. Estem parlant d'un client que entra a una oficina i demana una hipoteca sense tenir-hi cap vinculació. Aquest últim detall és important, segons les entitats consultades, perquè el cost de la hipoteca varia segons si el futur client demana el 80% o el 100% del préstec hipotecari, hi diposita la nòmina, firma assegurances o es queda altres productes financers.

Garanties

En aquests últims casos, les reduccions mitjanes del cost de la hipoteca poden ser d'1,5 punts, tenint en compte que difícilment avui en dia un préstec per comprar un habitatge es pot situar per sota del 2,25%, perquè el preu del diner també s'ha encarit per als bancs. "En fer una hipoteca nova, l'entitat ha de dipositar garanties, fet que vol dir que en cada operació tothom s'ho pensa dues vegades", afirmen fonts del sector.

Una altra cosa és si el client subroga una hipoteca d'un dels milers de pisos que tenen les entitats financeres en estoc, i que en tots els casos segur que es volen treure de sobre. Les facilitats llavors són nombroses i les condicions es poden reduir a un cost total de l'Euríbor més el 0,25% o el 0,50%, depenent també de l'època en què el promotor o constructor de l'obra va concretar la primera hipoteca.

En aquest sentit, les mateixes fonts del sector van avisar que cal tenir present que hi ha pisos en mans de bancs que són de segona transmissió. En aquests casos, les condicions també poden variar. En canvi, hi ha habitatges que fa temps que s'han acabat però que es consideren nous perquè encara no tenen la cèdula d'habitabilitat i la resta de permisos necessaris.

Tot plegat, la formalització d'hipoteques acumula ja any i mig de caigudes. Les dades d'octubre mostren que es va arribar al registre mínim des del 2003, segons dades de l'Instituto Nacional de Estadística (INE). Es van concedir a tot l'Estat 22.193 préstecs, un 43,6% menys que el mateix mes del 2010.

Unnim ven 1.000 habitatges

Unnim, l'única entitat que va acceptar ser citada, va observar l'any passat un creixent ritme de sortida d'habitatges, segons el director general adjunt, Enrique Lizaso. Els ingressos van arribar als 430 milions d'euros per la venda i el lloguer de 1.900 habitatges entre gener i novembre, un 150% més sobre el mateix període del 2010.

L'entitat ha iniciat l'any amb una promoció per vendre l'estoc de la Cerdanya, amb una rebaixa de fins a 200.000 euros sobre la taxació.