Vera Sacristán

Vera Sacristán

Precariedad en la universidad: hace falta un plan urgente

La precariedad laboral está instalada también en las universidades. Catalunya, con más del 59% de contratos temporales entre el profesorado de sus universidades públicas, es la segunda comunidad autónoma...

Precarietat a la universitat: cal un pla urgent

La precarietat laboral està instal·lada també a les universitats. Catalunya, amb més del 59% de contractes temporals entre el professorat de les seves universitats públiques, és la segona comunitat autònoma...

És equitatiu l’accés a la universitat?

Per tercer any consecutiu, la preinscripció universitària a Catalunya ha tornat a baixar. La xifra comença a ser significativa: en tres cursos, s’ha reduït un 11% el nombre de joves que fan la seva...