DIETARIVV

26/10: El VAR és imparcial

El VAR és imparcial. L’ús que es fa del VAR, no. Pot no ser-ho i jo crec que no ho és. Vull dir que les tecnologies, com totes les eines, no tenen preferències per elles mateixes. Però els que les fan servir sí que en poden tenir. Hi ha algú que decideix quan s’utilitzen i quan no, i que després n’interpreta els resultats. I aquí sí que hi pot haver perfectament parcialitat, tot i que es disfressi darrere l’asèpsia de la tecnologia: “Oh, és que ho ha dit el VAR”. Però ets tu qui ha decidit si s’aplicava o no al cas, i en quin sentit, i en quin moment. La coartada tecnològica dona aparença d’indiscutible a una decisió humana, del tot discutible. En un cert sentit passa el mateix amb les lleis. Són eines. Però hi ha algú que decideix quan les aplica i n’interpreta les conseqüències. I de vegades, com en el VAR, l’asèpsia de la llei es fa servir d’escut protector de decisions discutibles: “Oh, és el que diu la llei”. Per això és tan important saber qui fa les lleis com saber qui les interpretarà. Per això la gran batalla política a Espanya és sobre qui i com nomena els jutges. I a aquest pas la gran discussió futbolística serà la mateixa: qui, com i per què decideix quan s’aplica el VAR i quan no s’aplica. I qui l’interpreta.