DIETARI VV

15/8: Colom català?

Es poden escriure hipòtesis històriques diferents sempre que no contradiguin cap dada irrefutable

La pregunta de si la Terra és plana o esfèrica es pot respondre a través de proves empíriques incontrovertibles. En canvi, les preguntes sobre on va néixer Colom, qui va escriure el 'Lazarillo' o quan neix la nació espanyola no es poden resoldre a través de proves empíriques irrefutables. Per tant, es poden escriure hipòtesis diferents per respondre aquestes preguntes, sempre que no contradiguin cap dada irrefutable i que ens expliquin les fonts documentals en què es fonamenten. Les hipòtesis seran més o menys versemblants segons la qualitat de les fonts. Per això hi ha llibres valuosos amb hipòtesis contradictòries. Llibres interessants sobre l’origen català, mallorquí, eivissenc o italià de Colom. Cada dia es publiquen llibres, amb diner públic, que afirmen que Espanya és una nació mil·lenària o que va néixer amb la Reconquesta o que la nació neix amb la revolta popular del 1808. Hipòtesis incompatibles. No totes tenen la mateixa credibilitat, perquè els seus fonaments teòrics i documentals no tenen la mateixa solidesa. Però si poséssim a la llista negra totes les hipòtesis històriques que algú altre considera del tot insensates, titllant-les de pseudohistòria, les llibreries se’ns buidarien. I mai no s’haurien publicat algunes de les millors.