Publicitat
Publicitat

DIETARIVV

20/5: El catalanisme viu satisfet i tranquil quan s’enfronta al PP

Quan el discurs espanyolista o anticatalanista procedeix del PP o en general de la dreta, el catalanisme es troba en la seva zona de confort: respon a l’una, unànime i segur, traient pit i brandant la seva indignació. En canvi, quan l’anticatalanisme o l’espanyolisme adopten un discurs d’esquerres, es produeix en el conjunt del catalanisme -no tant sols en el d’esquerres!- una mena d’acomplexament, d’incomoditat, que de vegades es tradueix en manca de resposta i de vegades en una curiosa comprensió i ganes de quedar-hi bé. Això deu ser producte d’una cultura política hegemònica a Catalunya que atribueix una superioritat moral a les esquerres. Però l’efecte, per als objectius del catalanisme, és negatiu, perquè en la realitat social catalana és més fàcil que faci forat l’anticatalanisme amb discurs d’esquerres que amb discurs de dreta. Lerroux va fer fortuna a Catalunya a principi del XX quan feia servir un llenguatge d’esquerra revolucionària, no pas als anys trenta quan feia un discurs del tot dretà. Avui passaria el mateix: si algú pot trencar l’hegemonia del catalanisme no és la dreta espanyolista, sinó l’anticatalanisme amb discurs d’esquerres.

PUBLICITAT
PUBLICITAT