DIETARIVV

17/12: España és el problema

LLEGEIXO un eslògan de campanya: “España és la solució”. Així, tal com ho escric. L’ortografia no és mai ingènua. I penso llavors que aquesta España que s’ha d’escriure en castellà fins i tot en una frase en català, que només pot ser dita i pensada en castellà, que no és capaç ni de traduir-se a les altres llengües de l’Estat -allò que deia Maragall en la seva Oda a Espanya - no és la solució sinó que és precisament el problema. Perquè una España així, que no pot ni ser dita en altre idioma hispànic que el castellà, és per definició monolítica, uniformista, supremacista, incapaç d’assumir la seva pròpia pluralitat. Aquesta España que no ha funcionat mai si no és a cop d’imposició fa de molt mal defensar en democràcia. La majoria dels demòcrates que defensen la unitat espanyola ho fan prometent reformes, regeneracions, federalismes. Ens diuen: aquesta España sense traducció possible és un problema, però hi ha una altra Espanya, que no ha existit mai, que podria arribar a ser la solució. Jo crec que no, però és igual. El debat és, en tot cas, entre els qui voldrien reformar aquesta España uniformista i els que preferim sortir-ne, perquè no la creiem reformable. Però l’España intraduïble no és la solució. És el problema.

Etiquetes