DIETARIVV

19/3: Manifestacions

QUAN AL MÓN s’organitzen manifestacions polítiques, en general solen anar contra els governs: un sector de la societat surt al carrer a protestar contra les polítiques o els projectes del govern i aspira, a través de la manifestació, a ser escoltat i a modificar-los. El gènere em sembla comprensible, estiguis d’acord o no amb els objectius de cada cas. Però de vegades hi ha també pel món manifestacions a favor dels governs, que en tenen el suport implícit o explícit i que tenen per objectiu refermar els seus projectes i les seves polítiques. Em costen més d’entendre. Si els governs ja tenen el butlletí oficial, per què necessiten les manifestacions? Les que són contra el govern el renyen i li demanen que canviï. ¿A qui es dirigeixen les que es fan a favor, a qui renyen i què demanen? Suposo que es dirigeixen als sectors socials discrepants, els renyen i els demanen que deixin de discrepar. No aspiren a canviar la posició del govern, que ja els està bé. Aspiren a combatre i modificar la posició d’un tros de la societat. Mentre que hi ha manifestacions en què un sector de la societat li demana al govern que canviï de polítiques, hi ha unes altres manifestacions en què el govern demana a un sector de la societat que canviï d’idees. No és ben igual.