Publicitat
Publicitat

El papa Francesc crea un tribunal especial per jutjar els bisbes acusats de pederàstia

Crea una unitat especial dins de la Congregació de la Doctrina de la Fe per investigar i jutjar els delictes d'abús de poder

El papa Francesc ha aprovat el procediment per jutjar els bisbes que cometin delictes d'abús de poder, com les responsabilitats en els casos de pederàstia, i que seran competència d'una nova secció de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, segons ha informat avui el Vaticà.

Serà la Congregació per a la Doctrina de la Fe la que s'ocuparà directament dels delictes d'abús de poder en els bisbes, i es crearà una nova secció judicial en el seu interior dotada de personal fix que treballarà davant del Tribunal Apostòlic per a aquests casos.

El Papa nomenarà a més un secretari per ajudar el prefecte (fiscal) en aquest nou procediment, i aquest serà, de fet, el responsable d'aquesta nova secció judicial, segons ha explicat el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi.

"Aquesta secció i el seu personal s'ocuparan també dels processos penals per abús de menors i d'adults vulnerables per part del clergat", ha afegit el portaveu. Aquest nou procediment serà aprovat per als propers cinc anys, després dels quals es valorarà la seva eficàcia.

Les propostes han estat autoritzades pel pontífex després de ser presentades pel president de la Comissió per a la Tutela dels Menors, el cardenal Sean O'Malley, i d'haver estat examinades i aprovades en aquests dies pel C-9, el grup de cardenals que està ajudant el Papa en la reforma de la cúria.

Fins ara no es podien denunciar els comportaments dels bisbes per aquest tipus de delictes, des de l'ocultació de casos de pederàstia fins a irregularitats en la gestió de les diòcesis. En l'última reunió del C-9, O'Malley havia expressat la seva preocupació per aquest tema i la necessitat de donar-hi una resposta.

O'Malley havia demanat en aquella ocasió al Papa i a la comissió de cardenals que s'està ocupant de la reforma de la cúria solucions respecte dels "procediments" també del tipus jurídic i de les "competències" per poder actuar quan existeixin casos d'abús de poder, omissions o encobriments "per part dels responsables eclesials de delictes d'abusos sexuals".