Publicitat
Publicitat

L'Assemblea del món

L'Assemblea General de les Nacions Unides és l'altaveu del que passa al món i de l'equilibri d'interessos de tots els països que en formen part. Així com el Consell de Seguretat de l'ONU és un instrument de poder de només cinc països privilegiats, a l'Assemblea General hi tenen cabuda tots els problemes i els anhels de la humanitat. És un instrument més democràtic, però sense capacitat de decidir. Pot condemnar i recomanar, però res més.

No obstant, és l'altaveu del sentiment majoritari, l'àgora on es discuteixen els problemes reals i on les principals reivindicacions són ateses. Hauríem de parar més atenció al que aquests dies es discutirà i decidirà a Nova York, perquè les seves recomanacions haurien d'inspirar les polítiques exteriors dels estats.