Publicitat
Publicitat

Algunes claus de l’estructura de l’ONU

Qui la integra i com funciona?

L’ONU té 193 estats membres, i dos estats observadors (el Vaticà i Palestina). Els seus representants participen el setembre de cada any a l’Assemblea General. Aquesta assemblea és un dels sis òrgans principals de la institució. Els altres són: el Consell de Seguretat, el Consell Econòmic i Social, la Secretaria, el Tribunal Internacional de Justícia i el Consell d’Administració Fiduciària.

És una institució democràtica?

Les Nacions Unides són un fòrum de països democràtics i no democràtics. Els seus òrgans estan compostos per representants i funcionaris dels governs d’aquests països. Alguns consideren que no és democràtica perquè els cinc membres permanents del Consell de Seguretat de l’ONU poden vetar qualsevol acció de l’Assemblea General (on cada estat membre té un vot).

Quins són els seus objectius?

Els objectius principals són mantenir la pau i la seguretat al món, desenvolupar les relacions entre els països, fomentar la cooperació per resoldre problemes socials, econòmics, culturals i humanitaris, i promoure el respecte dels drets humans. L’ONU ha rebut al llarg de la seva història crítiques per la seva incapacitat de preservar la pau i evitar guerres o genocidis, com el de Ruanda.