Publicitat
Publicitat

ALIMENTACIÓ

795 milions d’afamats al món

La gana segueix reduint-se en termes globals però encara hi ha un 11% de desnodrits, segons la FAO

Encara hi ha 795 milions de persones afamades al món. És a dir, prop d’un 10,9% de la població mundial no ingereix prou menjar per poder satisfer les necessitats energètiques bàsiques del cos humà, segons la definició que en fa l’organització de l’ONU per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO).

En la presentació del seu informe anual, la FAO va admetre ahir que la fita que l’ONU s’havia proposat per a aquest 2015 dins dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni no es complirà, tot i que faltarà poc. L’objectiu era reduir a la meitat la proporció de persones desnodrides als països en vies de desenvolupament respecte als nivells del 1990. Aquell any un 23,3% de la població de l’anomenat Tercer Món passava gana: avui són un 12,9%. Així doncs, l’11,6% fixat per l’ONU per al 2015 (la meitat de 23%) ja està força a prop, però -en una població que no para de créixer- 1,3 punts percentuals suposen milions de vides amenaçades per la fam.

A escala global, la proporció de persones desnodrides al món ha passat d’un 18,6% el 1990 a un 10,9% en el període 2014-2016, segons les dades de la FAO. En termes absoluts, això vol dir que avui hi ha 216 milions de persones menys que passen gana que fa 25 anys. Dels 991 milions de desnodrits que hi havia el 1990, segons la FAO, es preveu arribar a 780 en el període 2014-16. La major part d’aquesta reducció s’ha fet en l’última dècada, amb l’impuls dels Objectius del Mil·lenni de l’ONU: avui hi ha 167 milions de persones desnodrides menys que fa deu anys.

Tot i així, en aquest cas la xifra assolida queda molt lluny de l’objectiu que es va fixar en la Cimera Mundial de l’Alimentació de l’any 1996, que volia reduir a la meitat el nombre de persones desnodrides al món també per al 2015. Per assolir la fita, la fam al món s’hauria d’haver reduït a hores d’ara fins a 495 milions de persones.

Amb tot, la FAO va destacar ahir que més de la meitat dels països en vies de desenvolupament -72 d’un total de 129- han aconseguit acomplir a escala nacional l’objectiu fixat per l’ONU l’any 2000 i han reduït a la meitat el seu percentatge de desnutrició.

La fam creix amb la inestabilitat

Això no vol dir, però, que la fam estigui remetent a tot arreu. Si bé a l’Amèrica Llatina, per exemple, la FAO preveu que per al 2016 la taxa de desnutrició sigui inferior al 5% (des del 14% que hi havia el 1990), en altres regions del món, com el Pròxim Orient o l’Àfrica central, la fam segueix creixent, en lloc de disminuir, a causa dels conflictes armats i la inestabilitat política i econòmica que comporten. Al que la FAO anomena l’Àsia occidental, on les guerres dessagnen països com Síria i l’Iraq, el percentatge de població desnodrida ha crescut des del 6,4% de fa 25 anys, fins al 8,4% actual. En canvi, a l’Àsia central, que engloba les Repúbliques caucàsiques, Turquia i Israel, aquesta taxa s’ha reduït a la meitat (del 14% al 7%) en el mateix període.

El Sud-est Asiàtic és la zona que ha experimentat una millora més gran, ja que ha passat del 30% de població desnodrida el 1990 al 9,6% actual. La mateixa taxa que registra avui tota l’Àsia oriental conjuntament. Menció a part mereix Corea del Nord, que continua sent un dels punts negres del planeta també en aquest àmbit: més del 35% de la població passa gana, segons la FAO.

“Els països de l’Amèrica Llatina i de l’Àsia central en els últims anys han començat a revalorar les solucions de protecció nutricional que les organitzacions internacionals havíem estat provant en l’última dècada, i aquestes polítiques han creat una conjunció perfecta per fer possible la reducció de la fam mentre segueix creixent la població dels països pobres”, explica el director tècnic d’Acció contra la Fam, Amador Gómez. L’expert es mostra convençut que la solució a la fam al món requereix, a més de millores econòmiques i socials, unes polítiques que concebin la “nutrició com a factor de desenvolupament humà”.

“Calen polítiques actives”

El director general de la FAO, José Graziano da Silva, també va reclamar “polítiques actives per eradicar la fam”, sobretot a les zones rurals. En roda de premsa des de Roma per presentar l’informe, Da Silva va subratllar que la “voluntat política” és clau per explicar la reducció de la fam en 72 dels 129 països monitoritzats els últims anys per la seva organització. El dirigent de la FAO va advertir que “el creixement en si mateix no resol la pobresa ni la gana”, sinó que cal un creixement “inclusiu”, que inclogui la creació de llocs de treball bons també per als més pobres.

Da Silva també va admetre que la crisi econòmica ha afectat greument els països desenvolupats els últims anys. Tot i així, l’informe anual de la FAO segueix els criteris dels Objectius del Mil·lenni de l’ONU, establerts l’any 2000, que es concentren als països en vies de desenvolupament. Per als països rics, la FAO només fa avaluacions globals.