Publicitat
Publicitat

La justícia europea qüestiona que Alemanya denegui prestacions socials als emigrants espanyols

Un dictamen de l'advocat del Tribunal de Justícia de la UE fixa que aquestes ajudes s'han de donar per bones si són per buscar feina

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la UE, Melchior Whatelet, ha emès un dictamen aquest dijous on fixa que els espanyols que es desplacin a Alemanya poden ser exclosos de la percepció de determinades prestacions socials durant els tres primers mesos d'estada.

El dictamen puntualitza, però, que, si l'objectiu d'aquestes ajudes és facilitar l'accés al mercat laboral, Berlín no pot denegar-les sense donar als afectats la possibilitat de demostrar l'existència d'un vincle real amb el mercat de treball alemany.

L'opinió de l'advocat general respon al cas d'una família espanyola que es va traslladar a Alemanya el 2012. Els fills estan escolaritzats al país des d'agost de 2012 i els pares van exercir treballs temporals o van percebre prestacions per atur d'Espanya.

Berlín els va denegar les prestacions bàsiques alemanyes corresponents a agost i setembre de 2012 pel fet que residien des de feia menys de tres mesos a Alemanya.

Compatible amb el dret de la UE

Segons l'advocat general, la denegació durant els tres primers mesos de residència de les prestacions d'assistència social és compatible amb el dret de la Unió.

"En efecte, en cas contrari, concedir prestacions d'assistència social als ciutadans de la Unió (...) podria provocar un desplaçament massiu susceptible de generar una càrrega excessiva per als sistemes nacionals de Seguretat Social", ha al·legat.

No obstant això, Whatelet apunta que si aquestes prestacions estan dirigides essencialment a facilitar l'accés al mercat de treball –un extrem que ha de determinar la justícia alemanya– la conclusió seria diferent.

Les opinions de l'advocat general no vinculen al Tribunal de Justícia, tot i que aquest sol seguir les seves recomanacions en el 80% dels casos. Els jutges comencen ara a deliberar i la sentència final es publicarà en els propers mesos.

Etiquetes