Energia, responsabilitat i model de país

L’objectiu passa per fer d’Andorra un país energèticament responsable i sostenible. El repte és majúscul però no impossible. Tant pel que fa a la producció com pel que respecta a la factura

La gestió abusiva i polititzada de l’organització del sistema energètic ha dut Espanya a encapçalar el trist rànquing de països irresponsables en matèria de producció i comercialització d’electricitat. La factura de la llum és cada cop més costosa. Exageradament cara. Fins i tot per a aquells que se la fabriquen a casa després d’invertir en sostenibilitat en forma de plaques fotovoltaiques o generadors de biogàs.

La modernització d’un país passa també per tenir clar i definit el seu model energètic. El 2010 Andorra va presentar el Llibre Blanc de l’Energia, una mena de full de ruta que posa ordre al sector. Des de la possibilitat real que els particulars produeixin i venguin l’excedent de la seva pròpia electricitat fins a incentius per al desenvolupament de les energies renovables en el seu conjunt, amb la mirada posada en la supressió a llarg termini de les energies fòssils.

L’objectiu passa per fer d’Andorra un país energèticament responsable i sostenible. El repte és majúscul però no impossible. Tant pel que fa a la producció com pel que respecta a la factura. A tall d’exemple, el cost mensual mitjà en electricitat d’una llar andorrana -calculat agafant com a base el consum estimat de 2.500 kilowatts / hora / any, i sense comptar la calefacció- se situa en uns 25 €, enfront dels aproximadament 60 € que cada mes paga una llar espanyola. O, cosa que és el mateix, tenir llum a casa durant tot l’any costa uns 300 € a Andorra. A Espanya, 720 €.

L’energia d’un país es mesura també per la capacitat dels organismes reguladors d’ajustar de manera proporcionada els costos reals d’un servei de primera necessitat com l’electricitat amb una càrrega impositiva conseqüent. Si més no, un gest responsable per a la prevenció de la mal anomenada pobresa energètica (se n’hauria de dir, directament, robatori).