Enquesta de valors a Andorra

Algun sociòleg m'haurà d'ajudar a interpretar els resultats per les contradiccions que se'n deriven

Llegeixo en aquest mateix mitjà la notícia sobre els resultats de l'enquesta mundial de valors feta a Andorra entre el juliol i octubre del 2018 i em deixa com a mínim inquiet. Si entre un 70 i un 80% de les persones que hi han participat considera que els processos electorals al nostre país es fan de manera neta, però al mateix temps hi ha un 47,2% creu que els rics compren eleccions i un 41,4% que es compren vots, deu voler dir que hi ha una part important de la gent que pensa que comprar eleccions i vots forma part de la normalitat d'un procés electoral a casa nostra?

D'altra banda, tot i que hi ha un 96% dels enquestats que considera que la millor manera de governar-nos és a través d'un sistema polític democràtic, també hi ha un 60% que li semblaria bé un govern tecnòcrata i fins i tot hi ha més d'un 22% que no faria fàstics a una dictadura. Malgrat que es puntuï en un 6,6 sobre 10 la democràcia a Andorra. Deu voler dir això que el sistema democràtic que tenim potser és massa feble o no és el suficientment fort que ens pensem?

I sobre la corrupció: els enquestats situen en un 5,8 sobre 10 i un 20% diu que freqüentment o sempre ha de pagar un suborn o fer un favor per obtenir serveis de funcionaris, advocats o altres proveïdors de serveis... déu n'hi do la xifra com d'elevada és.

Se'm fa difícil continuar i demano que algun sociòleg m'ajudi a interpretar els resultats de l'enquesta de valors a Andorra i les contradiccions que se'n deriven. Entenc que no és una ciència exacta, però alguna cosa no devem estar fent bé si prop de la meitat dels enquestats creuen que es compren eleccions, quasi dues terceres parts avalarien un govern tecnòcrata, prop d'una quarta part una dictadura, més de la meitat creuen que hi ha corrupció al nostre país i un percentatge gens menyspreable afirma que paga suborns o favors. Potser és que no anem tan bé de valors com ens pensem...