BLOG GASTRONÒMIC

L'origen de la gastronomia

Parlar de gastronomia és sinònim de cuina ben feta, per tant, no han d'ésser exclusivament gastronòmics els plats sofisticats, la cuina senzilla, popular, també hi té el seu lloc

A finals del segle XIX els francesos inventen la paraula gastronomia, derivada dels vocables grecs 'gaster' (ventre) i 'gnomos' (lleis). En els seus inicis la paraula gastronomia volia diferenciar el menjar vulgar del que menjava la gent privilegiada. El menjar dels cortesans fugia de la cuina popular mitjançant unes preparacions sofisticades en les quals la majoria de les vegades s'amagava el veritable sabor de les matèries primeres. De tota manera, la paraula gastronomia ha arrelat a tot el món com a símbol del menjar bé.

La gastronomia entesa com l'art del menjar, o l'art de preparar un bon menjar (en aquest cas, potser, s'escauria molt més culinària) o el saber apreciar un menjar plenament és un fet irrenunciable al qual encara avui no s'ha trobat una paraula que substitueixi el mot francès.

Sota la capa de la gastronomia, que ha permès donar noms complexos als plats, molts desaprensius de la cuina han portat a terme veritables aberracions en detriment d'aquest art autèntic i exquisit que és la cuina.

La picaresca ha arribat a malmetre salses bàsiques en la cuina que en definitiva són les beceroles de la gastronomia.

Menjar bé és una de les grans conquestes de la civilització i aquesta ha portat també un creixement de tots els mitjans de comunicació, la qual cosa permet estar informat o conèixer personalment allò que passa molt lluny de casa.

Avui parlar de gastronomia és sinònim de cuina ben feta, per tant, no han d'ésser exclusivament gastronòmics els plats sofisticats, la cuina senzilla, popular, també té el seu lloc dins de la gastronomia.

Tots els professionals que fan teatre per amagar la mala cuina estan condemnats al fracàs. La cuina com a fet cultural popular té una dimensió que li permet evolucionar, adaptar-se però sempre amb la seriositat que requereixen les coses del menjar.

La gastronomia entesa com a compendi de la cuina ben feta i el gaudir del bon menjar és una activitat que pot practicar tothom amb un mínim de sensibilitat.