Marca Andorra: de projecte a realitat

Cal seguir treballant perquè al 2018 puguem disposar de tots els instruments i estratègies comunicatives que configuraran la nova Marca Andorra

La Marca Andorra camina amb pas ferm i es prepara per passar de ser un il·lusionant projecte a una realitat constatable al servei d’aquest esperançador futur que volem construir entre tots i que ens ha de donar la visibilitat internacional que tant anhelem.

De ser un projecte nascut com a iniciativa privada, de l’empresariat andorrà, hem passat a tenir el recolzament explícit de les principals institucions del país. A nivell públic, Govern, comuns i comissió d’Economia del Consell General. A nivell privat, l’Empresa Familiar Andorrana, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis s’han unit al treball impulsat per la Confederació Empresarial Andorra, i vet aquí que ja s’ha configurat una taula de treball pública i privada, la ‘Taula Marca Andorra’, formada per dotze representants, dos de cadascuna de les institucions i organitzacions empresarials esmentades.

Entretant, la Comissió Marca Andorra de la CEA continuarà treballant en col·laboració amb dita taula, creant sotscomissions i grups de treball especialitzats que ajudin a dissenyar els mecanismes comunicatius adequats per consolidar la reputació d’Andorra com a país, fent front i superant així tant les debilitats com les amenaces detectades, i posant en valor les fortaleses i acabant d’impulsar els canvis que permetin desenvolupar les oportunitats que ens poden fer més forts i atractius en comparació amb d’altres països del món amb els quals competim.

De fet, si parlem d’estratègia Marca Andorra i de reforçament de la reputació com a país, l’Andorran Financial Summit n’ha estat un bon exemple fa uns dies. El Govern i l’ABA han convocat al voltant de 200 representants de 30 entitats financeres internacionals (bancs, gestores de fons i agències de Rating) posant en valor les reformes impulsades pel sector financer del país, a més d’evidenciar l’èxit assolit al superar la cinquena avaluació del Moneyval i ser el sisè país del món en aconseguir-ho.

També és fer Marca Andorra lluitar per fer que la nostra administració sigui més àgil i propera als ciutadans. En aquest sentit, la creació d’un portal web que faciliti la facturació electrònica i agilitzi la relació de l’administració amb els seus proveïdors, però també amb els administrats, també n’és un exemple, i més, si ho posem en relació amb un projecte encara més ambiciós que s’ha anunciat que prendrà forma a la primavera del proper any: la finestreta única.

Totes les parts implicades en aquest procés de creació i desenvolupament de la nova Marca Andorra coincideixen en què no és utòpic pensar que els treballs puguin estar enllestits en pocs mesos. Per una banda, caldran mitjans i en aquest sentit ens consta que hi haurà recursos públics però també privats per a fer-hi front. Per una altra banda, caldrà un esforç col·lectiu que també ens consta que hi serà per part d’una multiplicitat de ciutadans compromesos amb aquesta noble causa.

A poc a poc, Andorra va superant el malson dels darrers anys i no només es recupera la nostra economia sinó també la malmesa moral d’una ciutadania que necessita creure en el futur del seu país, i una bona forma de fer-ho és aprendre a valorar el que som i representem, tots aquells valors que ens fan únics i que ens han de permetre progressar a tots els nivells en un context internacional exigent però ple d’oportunitats.

Cal seguir treballant perquè al 2018 puguem disposar de tots els instruments i estratègies comunicatives que configuraran la nova Marca Andorra i ajudaran a posicionar internacionalment el nostre país, pas previ a la consolidació d’una nova oferta global, basada en un redefinit model turístic i comercial, en la consolidació de l’esport de neu i muntanya, en el desenvolupament de les noves tecnologies, en la competitivitat fiscal i l’atracció d’inversió empresarial i financera, en una administració àgil i propera als ciutadans, en la preservació d’actius com el nostre entorn natural, la qualitat de vida i la seguretat ciutadana, en els nostres valors identitaris i el nostre esperit emprenedor i independent, però alhora flexible i acollidor.

I tot plegat en un context marcat pel futur acord d’associació amb la UE i l’accés al Mercat Únic Interior, així com per l’oportunitat de consolidar el posicionament internacional en dos comunitats internacionals de les que formem part com són la Unió per la Francofonia i la Cimera Iberoamericana.