Objectiu: independència energètica

La independència energètica difícilment serà absoluta, però amb la diversificació es poden assolir quotes d’autonomia destacades

El llibre blanc de l’energia va posar els fonaments d’un model energètic exemplar que Andorra ja ha començat a desplegar. El nou marc legislatiu afavorirà l’estalvi, l’eficiència i el desenvolupament de noves fonts d’energia alternatives. Tot plegat amb l’objectiu de fer que el Principat sigui cada cop menys dependent de tercers països, ja que una gran part de l’energia que es consumeix al país ara s’ha de comprar a Espanya i França.

La independència energètica difícilment serà absoluta, però amb la diversificació es poden assolir quotes d’autonomia destacades. La combinació de renovables -com la solar, l’eòlica, la geotèrmica o la biomassa, a més de la hidràulica- ha de permetre que les energies fòssils cada dia siguin menys presents a Andorra.

El pla Engega, que pretén situar el Principat en el lideratge mundial de països amb més cotxes elèctrics per càpita, i l’obertura del mercat elèctric a la inversió privada, així com la liberalització de la producció elèctrica, són dos exemples de la direcció que ha triat Andorra per pal·liar la dependència energètica de l’exterior. Avui, amb una població de poc més de 70.000 habitants, un 55% de les necessitats energètiques es resolen amb la importació de derivats del petroli, i el 45% restant, amb l’electricitat. D’aquesta última, tan sols un 20% es produeix directament al país.

És obvi que la dependència continua sent gran, però si es treballa en la línia endegada és esperançador pensar que els nostres fills podrien ser independents en un futur. El repte, que es puguin fabricar al país bona part dels 2,5 milions de megawats que Andorra necessita per funcionar tot un any.

La jove Oficina de l’Energia d’Andorra, creada el 2012, té al davant un desafiament extraordinari que ens ha de fer encara més lliures.