Publicitat
Publicitat

Qualitat democràtica

Molts països avancen en l’exercici de la transparència dels seus parlaments. Això vol dir impulsar l’obertura de la institució i fer que la societat civil se senti coparticipant. Això sí, fa falta creure-hi

Ahir en la sessió constitutiva del Consell General van prendre possessió del seu càrrec els nous consellers generals sorgits de les eleccions del passat 1 de març. És cert que, tot i que formalment s’hagi donat el tret de sortida a la setena legislatura constitucional, encara haurà d’esperar uns dies per començar la tasca legislativa ja que per entremig s’han de constituir els grups parlamentaris, s’ha d’elegir el cap de Govern –i aquest ha de nomenar el seu gabinet ministerial– i s’han de constituir les diferents comissions legislatives.

Molts països avancen en l’exercici de la transparència dels seus respectius parlaments. Això no vol dir altra cosa que impulsar l’obertura de la institució i fer que la societat civil se senti coparticipant.

En una societat com la nostra, petita i al mateix temps connectada per múltiples canals, no hauria de ser tan difícil obrir-se i divulgar la informació que genera l’activitat parlamentària.

Els experts ho defineixen molt bé com a "actitud proactiva", és a dir, poder tenir accés als debats –no només de les sessions de Consell, sinó també de les comissions–; poder fer el seguiment dels textos legislatius en tot el seu procés des que entren a tràmit parlamentari fins que s’acaben aprovant; disposar dels informes, de les memòries... i tot això en temps real, si és possible, sense haver d’esperar en el millor dels casos la publicació al web de la institució, o que el periodista de torn publiqui el que li ha volgut dir el conseller (o consellers) d’una comissió determinada sobre com ha anat el debat al voltant d’una llei.

I el concepte de transparència va indefectiblement lligat al de participació. Perquè participar és molt més que recollir un 10% de signatures del cens electoral per presentar el que es coneix amb el nom d’iniciativa legislativa popular. Participar és molt més que un cop l’any se celebri una sessió del Consell General de Joves, tot i ser una molt bona iniciativa –que ja fa 13 anys que dura– i valorar el gran treball que es fa des dels centres docents.

El moment per fer-ho és idoni: tenim múltiples plataformes, un avenç imparable de les TIC, l’era de la interlocució digital, els entorns participatius a través de les xarxes socials... Només ens falta creure-hi, creure que amb més transparència i amb més participació de la societat civil tindrem una major qualitat democràtica.

Òbviament hi ha molts altres conceptes associats a la qualitat democràtica, però aquests ja serien motiu d’altres articles.