AMB ÈMFASI

‘Somnis en temps de guerra. Records d’infantesa’

Aquests Records d’infantesa potser ens obriran les portes d’un món del qual voldrem saber més i més. Per iniciar aquest aprenentatge, l’autor ens serveix de guia i durant molt de temps l’obra que tenim a les mans serà el nostre llibre de capçalera; ens parla de fets que ens són propers i que van des de final del s. XIX fins a la dècada de 1950.

El nostre protagonista ens presenta el seu pare, un home intel·ligent i emprenedor que va haver de començar la vida a partir de greus injustícies. Ens parla de com es van patir a l’Àfrica els estralls de les dues grans guerres del s. XX. Ens explica com van ser les relacions d’amor dels seus i aclarim un poc el concepte de poligàmia; coneixem les “seves mares”, a les quals “atorga” un ministeri d’acord amb les seves característiques. Abans ens diu, tot referint-se a la seva mare biològica:

…“La meva mare era dona de poques paraules. Però aquestes paraules estaven carregades de l’autoritat del silenci que les precedia…”.

Una dona podia deixar el marit i pare dels seus fills si el comportament de l’home se li feia difícil de suportar, és a dir, podia accedir a una forma legal de divorci.

Admirem la passió pel coneixement, el compromís que la família té amb el membre que demostra qualitats intel·lectuals. Al germà gran del nostre heroi, que fa l’ofici de fuster i que esdevindrà guerriller a les muntanyes a les revoltes dels anys 50, no li agrada veure el germà fent una feina manual, se n’alegra quan el troba amb un llibre o un tros de diari a les mans: “Com diu la nostra mare, esforça’t al màxim. El coneixement és el far que ens ha de guiar”. (pàg 216).

Assistim al retrobament amb el pare, després de tants anys absent, un home a qui les dificultats van endurir i en certa mesura trencar, però que conserva una actitud noble a la vellesa quan s’assabenta del destí del seu fill.

Per als no iniciats en la història d’Àfrica, aquest llibre pot ser una primera lectura que ja imposarà qualitat i rigor a les posteriors perquè per a alguns el desconeixement del continent africà ve donat per la poca fiabilitat de les fonts convencionals. Europa s’ha mirat Àfrica des de la superioritat, encara ara la falta de respecte és del tot inquietant… Això ens ha allunyat del continent veí. Aquesta obra ens dóna la possibilitat de conèixer una realitat des de l’admiració i el respecte.

FITXA DEL LLIBRE

'Somnis en temps de guerra. Records d’infantesa'
Negugi wa Thiong’o
Traducció de Josefina Caball
247 Pàg.
21,90 €