L’educació sexoafectiva, una via per lluitar contra el masclisme

Entendre d’una manera sana les relacions sexoafectives és un dels camins per a l’empoderament de la dona i una de les vies més efectives per lluitar contra el masclisme que hi ha al voltant de les pràctiques sexuals i de l’afectivitat entre les persones. Avui, quan els adolescents i els joves, de cada vegada més prest, coneixen el sexe a través de la pornografia que troben als seus dispositius mòbils, es fan més necessaris que mai la planificació i l’exercici d’una educació en aquesta matèria que es comparteixi entre les famílies i l’escola.

Com informam en el dossier dedicat a la revolució que viuen les relacions sexoafectives i, especialment, al paper que té en l’alliberament de tota una generació de dones, els centres educatius van encara enrere en aquesta tasca que esdevé essencial per a un creixement lliure i sa de les persones, allunyat dels estereotips més perniciosos. En el temps que la pornografia mostra unes pràctiques sexuals del tot estereotipades, que promouen el masclisme i imposen un tipus de relacions que res tenen a veure amb l’afectivitat, ens trobam amb reaccions contraposades. D’una banda, tots els experts detecten en aquesta pornografia un dels principals motius del revifament del masclisme entre les parelles adolescents, també l’origen de les pràctiques sexuals lesives a les quals es veuen sotmeses moltes joves o l’augment de les violacions en grup. D’altra banda, com també queda reflectit en el dossier, ha sorgit en contraposició tot un moviment de dones joves -i també al·lots- que diuen “no” a les pràctiques estereotipades per la pornografia, que entenen la sexualitat des de la llibertat i des de la pluralitat, i que reivindiquen el plaer que va molt més enllà del simple consentiment.

En tot cas, l’educació no en pot quedar al marge. Ara com ara, a les Balears aquesta és una assignatura pendent que no només du dècades de retard, sinó que a més, quan es dona, sovint es fa des de posicionaments erronis i contraproduents, com ara lligar l’educació sexual amb la reproducció. Som camí de canviar-ho. A Catalunya, sense anar més enfora, 300 instituts han implantat el pla ‘Coeduca’t’ i, els propers tres anys, es pretén introduir l’educació sexoafectiva a les escoles com a matèria transversal dels 3 als 15 anys. També a les Illes s’està treballant en la coeducació. És la via per assolir unes relacions inclusives, amb perspectiva de gènere, lliures i sanes que, a més, han de contribuir a minvar el masclisme encara tan arrelat, potenciar el respecte entre les persones i anar cap a un altre model de sexualitat més plaent per a tothom.