Un institut espanyol entra en campanya

La pregunta és perquè a l'Institut de Coordenades de Governança i Economia Aplicada l'interessa ara precisament atacar el Govern

Una anàlisi de l'Institut de Coordenades de Governança i Economia Aplicada conclou que la captació i atracció d'inversions estrangeres fracassa a Andorra. Segons l'informe, les dades que proporciona el govern no són "prou extenses i clares" per fer un seguiment continuat i precís de l'impacte d'aquesta inversió. Tot i els objectius d'augmentar la participació econòmica estrangera del govern de Martí, l'entitat ha determinat que no s'han complert en matèria d'atracció de l'emprenedoria, del talent, la innovació, el creixement, la productivitat i l'eficàcia de l'ús dels recursos.

Es defineix com un institut "de pensament i investigació de la interacció entre governança i economia aplicada per avançar en constructiu i en decisiu sobre el trinomi: benestar social, progrés econòmic i sostenibilitat ambiental; en ple entorn evolutiu sense precedents des de finals del segle XVIII i principis del XIX amb la revolució industrial".

En realitat molt poca gent coneix l'existència d'aquest institut i els membres que el componen, però el que més crida l'atenció és aquest interès inusitat i partidista per la inversió estrangera a Andorra, tot i admetre que no disposen de dades per extreure unes conclusions ajustades. Per tant, des d'un punt de vista objectiu, poden criticar l'opacitat, i en canvi és fàcil preguntar-se com arriben a una conclusió tan contundent sense tenir informació fiable i actualitzada.

És de mal pensar, la veritat. I a més aquest interès, com dèiem inusual, que es produeix en plena campanya electoral, de manera que l'informe pugui ser utilitzat com a eina per atacar el partit que governa. Un informe, per tant, molt oportú per a determinades formacions que s'han afanyat a fer-ne menció en els seus mítings.

Aquest institut tan poc conegut ha entrat en campanya, ningú sap els motius, ni tampoc perquè ho fa. Un informe sense contingut, sense dades, poc fiable, i que només serveix per afirmar que l'executiu ho ha fet malament amb la inversió estrangera. Cal malfiar-se perquè no només durant la campanya, sinó des de molt abans, s'estan repetint atacs constants contra candidats –sobretot de DA– amb una clara intenció d'incidir en l'opinió pública i de desgastar els membres del Govern i del partit, i sovint amb notícies que no estan contrastades, són antigues i a vegades no interessen ningú. Del que es tracta és de parlar malament. I el gran misteri: qui pagà l'estudi?