A pesar de tot, Andorra és Europa

A pesar d’aquells que fan llenya d’un país mil·lenari que com tots els països del món té una història amb defectes i virtuts, a pesar de tot, Andorra és Europa

A pesar del que diguin alguns, a pesar dels titulars indocumentats que únicament part de la premsa espanyola publica, a pesar de la inconsciència informativa de part d’aquesta mateixa premsa, a pesar de les acusacions ferotges sense contrastar que s’emeten a tort i a dret, a pesar d’aquells que fan llenya d’un país mil·lenari que com tots els països del món té una història amb defectes i virtuts, a pesar de tot, Andorra és Europa.

El país dels Pirineus ha fet aquesta setmana un pas exemplar per reforçar la confiança internacional amb l’adopció –sense ets ni uts– de la directiva europea sobre crisis bancàries. La rapidesa i garanties amb què el Govern ha actuat contrasta amb la deficient reordenació del sistema financer espanyol. Per què sovint piulen els que menys ho haurien de fer?

La normativa aprovada per Andorra s’ajusta a la directiva europea 2014/59/UE i s’anticipa dos anys en la seva transposició, ja que fins al 2017 no n’estava obligada. Una mostra més que, a pesar dels qui mal els pesi, Andorra fa els deures i actua amb rapidesa per solucionar una crisi puntual oberta arran del cas BPA.

El nou marc legal respon a un esquema que garantirà la continuïtat del model de solvència i eficiència del sistema financer andorrà. I ratifica la confiança de la comunitat internacional, a pesar del que encara argumentin alguns.

L’esperit d’aquesta llei és absolutament garantista, ja que són els accionistes de les entitats financeres els que hauran de respondre en casos de crisi. En segon lloc respondran creditors i administradors que hagin incorregut en males pràctiques. D’aquesta manera, si es dóna el cas, es protegirà empleats, clients i contribuents o, el que és el mateix, l’Estat.

Pròximament els bancs andorrans aportaran 30 milions d’euros per fer front a processos de sanejament com el que es presenta amb la crisi de BPA. Precisament la nova llei preserva el valor d’aquesta entitat financera a l’espera que es dugui a terme una reestructuració o resolució que permeti mantenir-ne l’operativa.

Una notícia que m’alegra conèixer, sobretot pels treballadors i clients d’aquest banc, entre els quals hi tinc amics i coneguts que m’aprecio. La llei protegeix explícitament els llocs de treball mentre que alhora es dota un préstec de 100 milions per fer front al finançament que necessiten els clients.

A pesar del que s’esbomba, la normativa andorrana permet un ventall de possibilitats en la superació de problemes financers. Una iniciativa ben diferent de la pràctica espanyola constatada els darrers anys, incrementada si em permeteu amb l’exemple de Banco de Madrid, abocat a una crisi pel mateix Govern espanyol que se n’ha rentat les mans i ha traspassat tota responsabilitat als clients.

La reordenació del sistema bancari espanyol s’està fent tard i defectuosament, amb penalització inclosa sobre els recursos públics. A pesar que a alguns mal els pesi, a Andorra s’ha actuat diferent. Amb celeritat i responsabilitat. Perquè a pesar de tot, Andorra és Europa.