El simbolisme de les obres de l'avinguda Meritxell són les incidències, segons Marsol

Ha d'haver-hi un esforç col·lectiu, però sobretot de les autoritats, per utilitzar les paraules de forma adequada, on pertoquen i amb el significat adient

El símbol de l'avinguda Meritxell són les incidències que s'han produït al llarg dels quatre mesos d'obres? Si féssim cas de les declaracions que ha fet la cònsol major, hauríem de dir que sí. Perquè, exactament, segons el que han reproduït els mitjans de comunicació, Marsol ha dit que les incidències durant les obres de l'avinguda Meritxell han estat "simbòliques" (així, escrit entre cometes, cosa que vol dir que és transcripció literal del que ha declarat la cònsol).

No crec que sigui necessari reproduir el que diu el diccionari, tothom sap el significat de simbòlic, derivat de símbol, però és obvi que en cap cas la paraula utilitzada per la cònsol s'adiu al que molt probablement volia expressar, que si se'm permet deduir de les seves paraules segurament volia dir que les incidències havien estat anecdòtiques, fets puntuals, esporàdics, excepcionals sense transcendència. És evident que l'error en l'expressió no va més enllà de la pura anècdota, de la qual li podríem treure més suc si fóssim humoristes -cosa que no és el cas- i tractant-se d'unes obres en una avinguda en què les reformes històricament han estat motiu de conflicte permanent.

El llenguatge ho és tot, gràcies a ell som humans i amb ell ens interpel·lem a nosaltres mateixos i als altres. En definitiva, les paraules són l'eina amb la qual ens fem entendre i amb el seu mal ús canviem la percepció de les coses. Per aquest motiu, ha d'haver-hi un esforç col·lectiu, però sobretot de les nostres autoritats, per utilitzar les paraules de forma adequada, on pertoquen i amb el significat adient.