Avança la millora de la C-16 entre Berga i Bagà

L’actuació consisteix en l’eixamplament de la carretera a quatre carrils entre Berga i Cercs

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha iniciat el procés d’informació pública del projecte de traçat de l’ampliació i millora de la funcionalitat de la carretera C-16 entre Berga i Bagà. Aquesta actuació vol millorar la capacitat, la fluïdesa i la seguretat del trànsit en aquest tram, de 21 quilòmetres de longitud, en un dels eixos més importants de la xarxa viària catalana, ja que discorre des de la costa fins al Pirineu. L’obra comporta una inversió que s’ha estimat en 178 MEUR.

El projecte que ara s’impulsa es divideix, concretament, en dues intervencions: el desdoblament de l’actual carretera entre Berga i Cercs per assolir una calçada amb quatre carrils –dos carrils per sentit, amb una barrera central fixa-, i la implantació d’un tercer carril entre Cercs i Bagà, que estarà operatiu en un sentit o un altre mitjançant una barrera mòbil. Aquesta solució constructiva respon a la voluntat del departament de Territori i Sostenibilitat d’adaptar-se a les característiques i volum del trànsit i també a l’orografia de l’entorn pel qual discorre la C-16 en aquest tram, amb el menor impacte en el territori possible i uns costos econòmics assumibles.

Cal recordar que la carretera entre Berga i Bagà té actualment dos carrils, un per sentit, en la major part del traçat –amb algun tram de tercer carril per avançaments–, interseccions a nivell i accessos directes a propietats adjacents. L’orografia és complexa, amb el traçat encastat en la vall del Llobregat. La intensitat de trànsit és elevada, amb uns 14.000 vehicles diaris de mitjana, amb una particularitat afegida, la seva fluctuació. La demanda és molt estacional i molt asimètrica, ja que els caps de setmana d’hivern és més elevada, amb unes puntes molt marcades els divendres i dissabtes al matí en sentit túnel del Cadí, i els diumenges a la tarda, en sentit Barcelona.

El projecte abasta els termes municipals de Berga, Cercs, la Nou de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Guardiola de Berguedà i Bagà, informa RàdioSeu.

La barrera mòbil

El sistema previst a la C-16 és pioner a l’estat espanyol. Es tracta d’una barrera que separa els carrils de circulació en funció de les necessitats del trànsit mitjançant una màquina de transferència. La màquina agafa la barrera i la trasllada mentre va circulant a uns 15-20 km/h. Aquesta maniobra s’efectua en el sentit on es tanca el carril i, en condicions normals, en horaris de poc trànsit. D’altra banda, l’actuació preveu un disseny dels carrils que permeti un espai suficient en el cas que es produeixi alguna incidència en el sentit de carril únic.

Túnels, estructures i enllaços

L’obra comporta la construcció de dos nous túnels en el tram de la carretera que es desdoblarà i l’ampliació dels tres túnels existents al llarg del traçat on es construirà el tercer carril addicional. En concret, es construirà un nou túnel com a duplicació del túnel de Berga, amb 448 metres longitud, i un altre com a duplicació del de Cercs, amb 461 metres. Així mateix, s’eixamplaran els túnels de la Nou (185 metres de longitud), Castell de Guardiola (141m) i Guardiola del Berguedà (368 metres).

El projecte inclou la construcció o ampliació d’una vintena d’estructures, de les quals 10 són obres de fàbrica, 7 són passos inferiors i 8 són passos superiors. La major part d’aquests passos formen part d’enllaços.

Aquesta actuació abasta un total de 16 enllaços, que seran tots a diferent nivell. D’aquests, 8 corresponen a encreuaments que ara són a nivell i es transformen en enllaços a diferent nivell per adaptar-se a la nova configuració de la carretera. La resta d’accessos es remodelen.

Carretera “intel·ligent” ('smart road')

El projecte que ara se sotmet a informació pública també planteja una gestió avançada, intel·ligent, de la infraestructura ('smart road'). En aquest sentit, s’instal·larà un conjunt de pòrtics de senyalització variable que informaran les persones usuàries de les condicions de circulació; el sentit de circulació de cada carril i la velocitat màxima permesa en cada tram. Aquest sistema permetrà afavorir, així, la seguretat i la comoditat en la conducció.