Publicitat
Publicitat

El grup de seguiment transfronterer de l'ós bru en detecta 31 al 2014

S’han detectat 31 individus diferents: 6 mascles adults, 10 femelles adultes, 9 subadults i 6 cries de l’any amb 2 morts durant l'any 2014

Els tècnics del Departament de Patrimoni Natural han participat en la reunió anual del grup per al seguiment transfronterer de l’ós bru als Pirineus, que s’ha celebrat recentment a Vielha. L’objectiu principal d’aquesta reunió ha estat realitzar el balanç del seguiment de la població d'ós bru als Pirineus durant el 2014. Així, s’han detectat 31 individus diferents: 6 mascles adults, 10 femelles adultes, 9 subadults i 6 cries de l’any amb 2 morts durant l'any (una de les cries i un mascle adult).

Durant la reunió, cada equip va presentar els seus mètodes de seguiment i els resultats obtinguts. Tant a Andorra com a França i a Espanya, el seguiment de la població d’óssos es basa en mètodes sistemàtics (itineraris, trampes de pèl, trampes fotogràfiques, etc.) i oportunistes (validació d’observacions i testimonis, estudi de la depredació sobre el bestiar domèstic, etc.). Així, es van analitzar un total de 196 mostres per determinar-ne el sexe i el genotip: 51 mostres recollides al vessant espanyol i 145 al vessant francès. Al setembre del 2014 el Cos de Banders va recollir una mostra de femtes de plantígrad al nord d’Andorra, fet que confirma la presència esporàdica d’aquesta espècie.

Totes les dades genètiques, les mostres recollides, les fotografies i els vídeos automàtics, i les observacions visuals són analitzats per tal de determinar l'efectiu mínim de la població.