Andorra esdevé membre observador del Centre Llatinoamericà d'Administració per al Desenvolupament

Durant les jornades de treball s'abordaran aspectes com l'avaluació, la gestió i la qualitat, i la innovació com a eines per l'efectivitat de les institucions públiques

La ministra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, participa en la XLVIII reunió ordinària del consell directiu del Centre Llatinoamericà d'Administració per al Desenvolupament (CLAD) i al XXIII Congrés Internacional del CLAD dedicat a la 'Governança pel desenvolupament sostenible' que se celebra des d'aquest dimarts i fins divendres a Guadalajara (Mèxic). En el marc de la reunió del consell directiu celebrat aquest dimarts, la ministra ha formalitzat la participació d'Andorra al CLAD com a estat membre observador.

La reunió, que té lloc a la Universitat de Guadalajara, ha comptat amb la participació dels 22 ministres i responsables de la Funció Pública dels estats membres del CLAD de l'Espai Iberoamericà. Descarrega participa, acompanyada de la coordinadora del departament de Funció Pública, Elisabeth Almarcha, en les diferents conferències i taules de treball que es duen a terme al voltant de la professionalització, l'ètica, la integritat i la sensibilitat social com a pilars de la funció pública del segle XXI.

Durant les jornades de treball s'abordaran aspectes com l'avaluació, la gestió i la qualitat, i la innovació com a eines per l'efectivitat de les institucions públiques. També es tractarà l'impuls de l'administració pública inclusiva pel que fa a la igualtat de gènere, així com la integració de la discapacitat com a base del desenvolupament humà. De la mateixa manera, està previst treballar al voltant del dret públic, els drets fonamentals i les garanties jurídiques com a elements essencials del dret a la bona administració, els models de gestió i les polítiques públiques en el marc dels ODS i de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. També es preveu debatre aspectes relatius a la transparència, la tecnologia, la participació ciutadana i les xarxes socials en la gestió pública i les tendències generals de la reforma i la modernització de l'administració pública.