Publicitat
Publicitat

Aprovada la tipificació del delicte fiscal com a mesura "eficaç i creïble" de cara a la comunitat internacional

En el treball d'esmenes s'ha augmentat el llindar per a delicte ordinari fins als 75.000 euros i s'han inclòs elements per adaptar més el text a la realitat andorrana, com ara reduccions de pena sota certs condicionants

La modificació de la Llei qualificada del Codi Penal que introdueix el delicte fiscal i endureix les mesures en la lluita contra el contraban ha estat aprovada aquest dijous per unanimitat. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha assegurat que aquestes mesures culminen el paquet d'iniciatives legislatives previstes per aquest semestre per adaptar la normativa sobre transparència i cooperació internacional en matèria fiscal, blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

El ministre ha reconegut que, en la tipificació del delicte fiscal, la major dificultat ha estat encertar els llindars, per tal que s'adaptin a la realitat del país i alhora siguin creïbles al món. També ha assegurat que l'objectiu no és tenir un gran nombre de condemnats, sinó conscienciar a la ciutadania del compliment de les seves obligacions. Amb la inclusió d'aquest delicte, es compleixen les recomanacions internacionals, però també "és un pas lògic" en la configuració d'un marc fiscal homologable. A més, el ministre ha afegit que és també "la millor manera d'assegurar que podrem mantenir els actuals nivells de pressió fiscal".

Així, finalment el delicte fiscal ordinari s'ha fixat en 75.000 euros i el llindar agreujat, que serà també subjacent d'un delicte de blanqueig de capitals, s'ha mantingut a partir dels 150.000 euros o quan els fets s'emmarquin en una organització criminal. En tots dos casos, es considera delicte sempre que l'import representi almenys un 5% de la quota tributària exigible, per no penalitzar els obligats tributaris que puguin haver comès alguna omissió involuntària. A més, s'ha previst una reducció de pena quan la quota defraudada sigui ingressada abans dels dos mesos.

Tenint en compte que el delicte fiscal ha quedat inclòs com un delicte subjacent del delicte de blanqueig, el ministre ha assenyalat que el sector financer, a banda dels controls que ja porta a terme, també haurà de comprovar que els diners que gestionin a partir d'ara hagin complert amb les obligacions fiscals allà on hagin de fer-ho.

Pel que fa al delicte de contraban, s'amplia a qualsevol tipus de mercaderia, s'endureixen els llindars per a contraban de mercaderies sensibles, i s'elimina el concepte de zona duanera, amb l'objectiu de lluitar de manera més efectiva contra el contraban de tabac.

Tots els grups parlamentaris han donat suport a les mesures, però tots han fet referència a la modificació del Codi de procediment penal que inicialment incloïa el text i que pretenia permetre les escoltes telefòniques a tot tipus de delictes. Cinca ha reconegut que la mesura "no estava prou ponderada", però ha remarcat la necessitat de facilitar les intervencions de les comunicacions en certs tipus de delictes menors, relacionats amb els maltractaments, l'assetjament, els abusos sexuals o la pornografia infantil. Els grups de l'oposició han criticat novament que es tracta d'una mesura contrària als drets fonamentals, mentre que des de DA s'ha expressat el desig que la qüestió pugui ser debatuda en el proper període de sessions.

Finalment, Cinca ha agraït les aportacions que han fet tots els grups parlamentaris, que han ajudat a adaptar encara més la tipificació del delicte fiscal a la realitat econòmica andorrana.